Poštovani, interesuje me koji je proces ako neko bude uhapšen prilikom kupovine manje količine lake psihoaktivne supstance (marihuana) isključivo za ličnu upotrebu? I koja se količina uopšte smatra količinom za ličnu upotrebu? Šta je najbolje uraditi ako dođe do te situacije?

Poštovani, ukoliko se radi o kupovini psihoaktivne supstance koja nije namenjena daljoj prodaji, prenošenju, odnosno ukoliko niste učestvovali u posredovanju prilikom kupovine ili prodaje psihoaktivnih supstanci, onda je reč o krivičnom delu neovlašćeno držanje opojnih droga  iz čl. 246a Krivičnog zakonika Srbije. U njemu se kaže:

Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

Učinilac ovog dela koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne, a opojne droge će se oduzeti.

Najbolje je da učinilac otkrije od koga nabavlja opojnu drogu, jer se na taj način može osloboditi od kazne. Sud utvrđuje da li se radi o količini za ličnu upotrebu na osnovu vrste opojne droge i količine koja je oduzeta.

Skrećemo Vam pažnju i na krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz čl. 246:

Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

Ko neovlašćeno uzgaja mak ili psihoaktivnu konoplju ili druge biljke iz kojih se dobija opojna droga ili koje same sadrže opojnu drogu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane grupe, ili je učinilac ovog dela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje deset godina.

Učinilac dela iz st. 1. do 4. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

Ko neovlašćeno pravi, nabavlja, poseduje ili daje na upotrebu opremu, materijal ili supstance za koje zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Opojne droge i sredstva za njihovu proizvodnju i preradu oduzeće se.

Mladi Pro Bono