Molio bih vas za pravnu pomoć. Imam 36 godina i svoju porodicu, odrastao sam sa majkom, koja se razvela od oca kad sam bio još beba. Nikad sa njim nisam imao nikakav kontakt, čak ni alimentaciju nije izmirivao iako je sud doneo presudu da je dužan da je plaća. Umro je pre tri meseca, nisam ni znao, obavešten sam putem suda da 23 .7.2013. dodem na ostavinsku raspravu. On je živeo nevenčan sa udovicom i dvoje dece koja nisu njegova tj. ja sam mu jedini potomak. Interesuju me koja su moja prava u vezi te ostavinske rasprave da li imam neka prava na njegovu imovinu, ako postoji neki testament ili ako ga nema.

Poštovani,

Ukoliko Vaš otac nije ostavio testament, Vi ste njegov jedini zakonski naslednik, što znači da nasleđujete celokupnu njegovu imovinu. Ukoliko je ipak ostavio testament, kojim je svoju imovinu ostavio na primer toj nevenčanoj supruzi i njenoj deci, Vi svakako imate pravo na svoj nužni deo. Kako ste Vi potomak ostavioca, Vaš nužni deo bi iznosio polovinu od onoga što bi Vam pripalo kao zakonskom nasledniku, što znači u Vašem slučaju polovinu cele zaostavštine. Kao nužni naslednik, Vi možete tražiti novčanu protivvrednost nužnog dela ili da Vam se dodeli deo stvari i prava koji čine zaostavčtinu.

Ono što još morate znati jeste da naslednik odgovara za dugove ostavioca, ukoliko postoje, do visine nasleđene imovine.

Ukoliko imate još neko pitanje za nas, slobodno nas kontaktirajte.

Vaš Mladi Pro Bono