Brat je se prihvatio jedne četvrtine imovine, ali se nismo podelili. Raspolažemo sa 1 hektar i 60 ari zemljišta. Ne možemo da se dogovorimo na koji način da se podelimo. Kakva je zakonski moguća deoba? Da lli može da uzme četvrtinu od svake parcele? Da li on može da bira šta će da uzme bez moje saglasnosti? Unapred hvala.

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju u članu 228 kaže da deobu nasledstva može tražiti svaki naslednik u bilo koje vreme (osim u nevreme) i da to pravo ne može zastariti. Na zahtev jednog od naslednika, sud će postaviti upravitelja (to može biti I neki od naslednika) koji će upravljati nasledstvom ili će svakom nasledniku odrediti deo nasledstva kojim će upravljati.

Tako da je naš predlog da podnesete zahtev za deobu. Shodno svemu navedenom, možete zaključiti da Vaš brat ne može samovoljno birati delove zemljišta koji mu se sviđaju.

Srdačno, Mladi Pro Bono