U braku sam sa supružnikom već 10 godina u stanu koji je on nasledio od oca pre stupanja u brak. Imamo dvoje dece 6 i 8 godina. Stan je bio prilično ruiniran pa smo u njega ulagali kad smo se uselili. Pošto smo u velikim dugovima , rekla sam da prodamo taj stan i da izmirimo dugove i da kupimo drugi a on mi je rekao da ako prodamo , mogu da dobijem pola para i da se raziđemo i neće da plaća alimentaciju. A ako ne budem htela, da će mi uzeti decu. Očigledno je da hoće razvod pošto više nisam u stanju da ga finansiram . On prima minimalac a ja imam duplo veću platu od njega , ja plaćam račune, hranu , odeću, školujem decu… Je l’ on može tako da me ucenjuje? Je li zakon na njegovoj strani ? Je l’ to najbolje što mogu da dobijem razvodom?

Poštovana,

Kada je reč o stanu u kome živite, Porodični zakon kaže da imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.  Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu.

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu.

Ovo znači da Vi, po Zakonu, u slučaju razvoda, nećete moći da dobijete ni polovinu stana deobom zajedničke imovine, već da je stan isključivo vlasništvo Vašeg supruga. Imaćete pravo na naknadu troškova koje ste uložili u stan, odnosno na udeo u stanu, u zavisnosti od obima troškova.

Kada je reč o alimentaciji, ukoliko Vi budete zakonski staratelj dece, Vaš suprug je dužan da izdržava Vašu decu sve dok ona ne navrše 18 godina, odnosno 26 godina starosti ukoliko se nalaze na redovnom školovanju.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.odi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.

Mladi Pro Bono