U braku sam 11 godina i imam dvoje dece (10 i 8 godina). U toku bračne zajednice moj suprug je imao vezu sa ženom koja je rodila dete (dete ima 2 godine) i tvrdi da je on otac. Moj suprug nije baš siguran da je njegovo jer je ta osoba prilično promiskuitetna, ali želi da ispadne čovek i brine o tom detetu zajedno sa majkom. Problem je nastao kad je on počeo da insistira na upoznavanju dece. S‚ obzirom da očinstvo nije utvrđeno, ja bih želela da se uradi DNK analiza, ali majka deteta ne pristaje. Dete nosi njeno prezime i u krštenici je navedeno da je otac nepoznat. Da li ja kao zakonita supruga u trenutku rađanja deteta imam pravo da zatražim DNK analizu. Napominjem da mi nije namera da zabranim deci upoznavanje ukoliko im je to dete zaista u krvnom srodstvu.

Poštovana,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak utvrđivanja očinstva kao i rokovi u kojima se tužba za utvrđivanje očinstva može podneti. Članom 55. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) propisano je da ukoliko očinstvo nije utvrđeno priznanjem, može biti utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta. Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da je on otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.Neophodno je da tužbu podnese Višem sudu koji je mesno nadležan za mesto u kome imate prebivalište.

 

Mladi Pro Bono