Pre par dana popisana je imovina mojih roditelja: traktor i automobil koji se vode na njihovo ime, a pomoću kojih zarađuju za život i izdržavaju jednog osnovca i jednog studenta, mene. Oni nikom ništa ne duguju, dužnik je moj brat. Roditelju nisu učestvovali u radu firme koju je vodio i svu svoju imovinu stekli su svojim radom i trudom tokom 30 godina. Pošto je imovina popisana, šta nam savetujete? Napominjem da su roditelji izvršiteljima pokazali papire od sve imovine.

Poštovani,

Kako su popisane stvari u svojini Vaših roditelja neophodno je da u skladu sa članom 50 Zakona o izvršenju i obezeđenju (Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 99/2011 – dr. zakon) pre okončanja izvršnog postupka podnesete prigovor sudu pred kojim se vodi izvršni postupak kojim zahtevate da se izvršenje na predmetima u svojini Vaših roditelja proglasi nedopuštenim. U prigovoru morate učiniti verovatnim da su popisane stvari u svojini Vaših roditelja. To znači da ne morate potpuno ubediti sud da su pomenute stvari u svojini Vaših roditelja, dovoljno je da kod suda stvorite utisak da je to tako, čime je Vaša pozicija znatno olakšana. Ukoliko ne učinite verovatnim postojanje prava svojine Vaših roditelja sud će odbaciti prigovor.

Sud će prigovor dostaviti izvršnom poveriocu (licu koje ostvaruje potraživanje prema Vašem bratu u izvršnom postupku tj. poveriocu Vašeg brata) i izvršnom dužniku (Vašem bratu) da se o njemu izjasne u roku od pet dana. Izvršni poverilac može osporiti ili priznati postojanje prava Vaših roditelja. U slučaju da prizna postojanje prava sud će izuzeti popisane stvari od izvršenja. Međutim, ukoliko izvršni poverilac ospori pravo ili se o prigovoru ne izjasni u ostavljenom roku sud će doneti rešenje kojim Vas upućuje na pokretanje parničnog postupka. U tom slučaju, dakle, morate podneti posebnu tužbu sudu kojom ćete zahtevati da zabrani izvršenje na stvarima u svojini Vaših roditelja (tzv. izlučna tužba).

U tužbi kao tuženu stranu označavate izvršnog poverioca. Međutim, ukoliko je izvršni dužnik (tj. Vaš brat) takođe osporio postojanje prava Vaših roditelja ili se nije izjasnio o prigovru u ostavljenom roku tužbom morate obuhvatiti i njega. Dakle, u tom slučaju u svojstvu tužioca se pojavljuju Vaši roditelji, a u svojstvu tuženog izvršni poverilac i izvršni dužnik. Tužba se se podnosi sudu koji sprovodi izvršni postupak (čl. 58 Zakona o parničnom postupku Sl. glasnik RS”, br. 72/2011 i 49/2013 – odluka US)

Podnošenje prigovra i pokretanje parničnog postupka ne odlaže izvršenje (član 50 stav 7 Zakona o izvršenju i obezbeđenju).

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono