Pre 4 godine sam sa sadasnjom suprugom kupili po polastan u izgradnji.Tada je taj stanprocenjen na neku cifru od 31 000,00 eura.Taj stan smo prodali i kupilikucu.Sadasnja procena stana je nekih 43 000,00 eura.Kuca koju smo kupili jeprocenjena na 38 000,00 eura.Na koju vrednost tj. razliku sam ja obavezan da platimkapitalnu dobit.Ako je izmedju dve vrednosti stana da li ja mogu taj iznosumanjiti vrednoscu kuce i eventualno ulaganjem u nju.

Poštovani,

 

Porez na kapitalnu dobit plaća se na razliku između cenepo kojoj ste nekretninu kupili, i po kojoj ste je prodali.Tako da, da bismoutvrdili kolika je poreska osnovica u Vašem slučaju, potrebno je da utvrditerazliku između nabavne i prodajne cene, dakle ne trenutne vrednosti stana, većcene po kojoj ste prodali stan, pod uslovom da odgovara tržišnoj. Dalje, onošto je takođe relevantno za Vaš slučaj, jeste

olakšica koju Zakon o porezu na dohodak građana predviđau Vašem slučaju, a to je poresko oslobođenje, ako prihod ostvaren po osnovukapitalnog dobitka u roku od 90 dana od dana prodaje uložite u rešavanje svogstmabenog pitanja, ili članova svoje

porodice. Dakle, tada se porez ne plaća. A ako neispunjavate ovaj uslov, ali u roku od 12 meseci uložite ostvarena sredstva zarešavanje svog stambenog pitanja, izvršiće Vam se povraćaj plaćenog poreza.

 

Sada ćemo utvrditi Vašu poresku obavezu. Za potrebepružanja odgovora, uzećemo da je cena koju ste naveli (43.000 evra) cena pokojoj ste prodali stan. Ako je nabavna cena stana bila 31.000 evra, a prodajna43.000 evra, Vi ste prodajom stana ostvaril kapitalni dobitak od 12.000 evra.Budući da je stopa poreza 10%, platili biste porez u iznosu od 1200 evra.Međutim, ako ispunjavate prvi ili drugi uslov, za oslobođenje odnosno povraćajporeza, ili porez nećete uopšte platiti, ili će Vam iznos plaćenog poreza bitivraćen.

 

 

Vaš MLadi Pro Bono