Poštovani, Da li supruga pok. muža ima pravo nasleđa muževljeve posebne imovine? Oni nisu imali dece. Roditelji pokojnog muža nisu živi, ali je on imao živog rodjenog brata kad je on umro. Hvala.

Poštovani,

kako zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti, logičan zaključak je da se nasleđuje njegova posebna imovina, dok će se iz njihove zajedničke imovine, tj. imovine koju su zajedno stekli tokom trajanja zajednice života u braku, izdvojiti deo bračne tekovine koji pripada njoj.

U situaciji kad ostavilac nema dece, suprauga nasleđuje kao naslednik drugog naslednog reda, zajedno sa njegovim roditeljima, tako što će njoj pripasti polovina zaostavštine, a ostatak roditeljima po pola. Ako ostaviočevi roditelji ne mogu ili neće da naslede, njihov deo nasleđuju njihovi potomci( braća i sestre ostavioca).

Postoji situacija kada se može zahtevati smanjenje naslednog dela bračnog druga u drugom naslednom redu. Uslovi za to su sledeći:

Član 26

Kad je bračni drug pozvan na nasleđe s naslednicima drugog naslednog reda, a ostaviočeva nasleđena dobra čine više od polovine njegove posebne imovine, ostali naslednici mogu u roku od jedne godine od smrti ostaviočeve zahtevati smanjenje naslednog dela bračnog druga do četvrtine zaostavštine ako zajednica života ostavioca i bračnog druga nije trajala duže vremena.

Pri odlučivanju o obimu smanjenja naslednog dela bračnog druga sud ceni vrednost ostaviočevih nasleđenih dobara i dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bračnog druga.

Deo za koji je nasledni deo bračnog druga smanjen sud dodeljuje samo nasledniku koji je zahtev postavio.

 

Vaš Mladi Pro Bono