Otac star 92 godine, udovac, ima dvoje dece koje vode racuna o njemu, izrazio je želju da se oženi. Kako zaštititi imovinu da ga ne bi neko prevario

Poštovani,

 Iako bi se Vaš otac oženio, pa potom razveo, imovina koju on sada poseduje bila bi sigurna, budući da deobi imovine posle razvoda podleže samo bračna tekovina, odnosno ono što su suprežnici tokom braka zajednički stekli, a iz toga je, po prirodi stvari, isključena imovina koju je Vaš otac posedovao u trenutku zaključenja braka, te i ono što je tokom braka stekao nasledstvom i poklonom. Ako, pak, želite da osigurate svoju naslednu poziciju, mogli biste sa ocem zaključiti Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, čija rešenja možete naći u članovima od 182. do 193. Zakona o nasleđivnju. Ugovor se zaključuje u sudu između ostavioca i potomaka, i imovina koja je ugovorom ustupljena, ne ulazi u ostavinsku masu posle smrti ostavioca

Pro Bono