Dobar dan! počinio sam krivično delo član 204. KZRS (teška krađa), i interesuje me da li delo i kada zastareva ako postupak još uvek nije pokrenut pred sudom( dao sam samo izjavu u mup-u). Hvala na odgovoru

Poštovani,

U Vašem slučaju krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne deset godina od izvršenja krivičnog dela.

Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela ( što kod Vas jeste slučaj). Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče.

Zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, što je u Vašem slučaju dvadeset godina od izvršenja krivičnog dela.

 

Vaš Mladi Pro Bono