Da li možete da izračunate koliki je nasledni deo ako je iza ostavioca ostao rođeni brat, sestra po ocu i brat po majci? Ako moze postepeno. Hvala

Poštovani/a,

Drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug, ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo. Ostaviočev bračni drug nasleđuje jednu polovinu zaostavštine, a drugu polovinu na jednake delove nasleđuju ostaviočevi roditelji, tako da svakom od njih pripada po četvrtina. Ako ostavilac u trenutku smrti nema supružnika ili je bračni drug umro ili iz drugih razloga ne može ili neće da nasledi, celu zaostavštinu nasleđuju ostaviočevi roditelji, i to po polovinu. Ako, pak, ni ostaviočevi roditelji nisu živi ili ne mogu ili neće da naslede, na nasleđe će biti pozvani njihovi potomci po načelu predstavljanja. Dakle, rođeni brat će naslediti polovinu majčinog i polovinu očevog naslednog dela (što ukupno predstavlja dve četvrtine, odnosno polovinu čitave zaostavštine), dok će sestra po ocu naslediti polovinu očevog dela (četvrtina zaostavštine) a brat po majci polovinu majčinog dela (što takođe predstavlja četvrtinu zaostavštine).

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO