Da li je istina da ukoliko roditelji nisu venčani, a otac želi da prizna dete, mora prethodno da se utvrdi očinstvo i da to plaća oko 500 evra?

Poštovani,

Ova informacija nije tačna. Porodičnim zakonom  (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) propisano je da se ocem deteta koje je rođeno van braka smatra se muškarac čije je očinstvo utvrđeno priznanjem, odnosno čije je očinstvo utvrđeno pravnosnažnom sudskom presudom. Na osnovu ovoga Vama ostaje mogućnost da dete priznate kao svoje bez ikakve nadoknade i van sudskog postupka.

 

Mladi Pro Bono