XX.11.2013. punim 35 godina radnog staza, po novom zakonu kog datuma sticem pravo da idem u penziju? Imam 55 godina.

Poštovani,

prema našem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na starosnu penziju se stiče:

1.) kada muškarac navrši 65, a žena 60 godina života i najmanje 15 godina radnog staža (staža osiguranja);

2.) kada muškarac navrši 40, a žena 38 godina radnog staža i najmanje 58 godina života;

3.) kada navrši 45 godina radnog staža.

Nažalost, ni po jednom od navedenih kriterijuma još uvek ne ispunjavate uslove za odlazak u starosnu penziju.

Vaš Pro Bono