Umro mi je otac sa kojim nisam imao nikakav kontakt zbog svadje.Da li imam pravo na deo njegovog stana s obzirom da je sa njim živelo dete iz drugog braka koje tvrdi da ja nisam dostojan nasledja jer oca nisam posećivao, pomagao i negovao kad je bio bolestan.Sta se sve podrazumeva pod nedostojnocscu?

 

Poštovani,

Po članu 4. Zakona o nasleđivanju, naslednik je nedostojan za nasleđivanje iz sledećih razloga: ukoliko je umišljajno usmrtio ostavioca ili to pokušao, ukoliko je prinudom, pretnjom ili prevarom naveo ostavioca da sačini ili opozove zaveštanje ili neku njegovu odredbu, ili ga je u tome sprečio, ukoliko je u nameri sprečavanja ostaviočeve poslednje volje uništio ili sakrio njegovo zaveštanje, ili ga je falsifikovao, ukoliko se teže ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja ostavioca, ili mu je uskratio nužnu pomoć. Sud na nedostojnost pazi po službenoj dužnosti.

Ovo je dakle slovo zakona. Vi  jedino možete da se podvedete pod ovu poslednju ‘kategoriju’ nedostojnosti, a to je da ste mu uskratili nužnu pomoć onda kada je bio bolestan. Međutim, ukoliko je Vaš otac imao nekoga da ga neguje, a imao je ( to drugo dete), onda je moguće da sud ovo neće ceniti kao nedostojnost. U svakom slučaju, Vaše je da pokušate da nasledite deo stana i da se pojavite na ostavinskoj raspravi, a sud će odlučiti o daljem toku.

 

Mladi Pro Bono