U braku sam 30 godina, pretrpela sam dosta psihičkog i fizičkog maltretiranja. Zivim u porodičnoj kući koju je moj suprug nasledio od oca. U prvo vreme je to bila manja stara kuća, tokom godina sagradili smo dve nove kuće u istom dvorištu koje je u vlasništvu mog supruga, naravno i mojim sredstvima sam doprinela izgradnji iste. Zadnjih 10 godina sam bez posla i socijalno mi ide preko supruga, ali imam 25 godina staža ako to nešto znači.Hoću da se razvedem, pa me interesuje da li ja pri razvodu braka ostvarujem neko pravo na imovinu(dve kuće, automobil…. ).

Poštovana,

Sva ona imovina koju supružnici steknu zajedničkim radom u toku trajanja zajednice života nalazi se u režimu zajedničke svojine supružnika. Prilikom razvoda braka dolazi i do podele ove imovine, odnosno do utvrđivanja suvlasničkih udela u njoj. Ukoliko sporazum o fizičkoj deobi stvari izostane o tome se mora pokrenuti poseban sudski postupak. Zakonska je pretpostavka da su udeli supružnika u zajedničkoj svojini jednaki ali je moguće dokazivati i drugačiji suvlasnički odnos a na osnovu različtih doprinosa supružnika sticanju zajedničke imovine. Sva svojina koju su supružnici uneli u brak, svojina koju su nasledili ili dobili na poklon, u režimu je njihove posebne imovine i kao takva nije podobna za deobu. Na osnovu podataka koje ste nam pružili u pitanju moglo bi se zaključiti da dve nove kuće koju su sagrađene tokom vašeg braka spadaju u režim zajedničke svojine supružnika dok je kuća u kojoj živite a koju je vaš suprug nasledio od svog oca, u njegovom posebnom vlasništvu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono