Suprug je dobio poziv za sud za krivično delo član 238, stav 143 znate li šta bi to moglo biti i kako se kažnjava i da li može da izgubi posao? Pre tri godine držao je prodavnicu, ostao je dužan dobavljaču xxx, zatvorio je prehrambenu prodavnicu, ali nije predao krajnji obračun i nije platio porez u poreskoj upravi, i ostao je dužan za doprinose oko XXX pa me zanima za šta od toga je tužen? Unapred hvala.

Poštovani,

Vašem suprugu se na teret stavlja krivično delo Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238 KZ. Stavove ste nam pogršno napisali, jer ne postoji stav 143, već se verovatno radi o stavu 1 tački 3 i 4. U ovom članu se kaže da odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog preduzeća koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnika (što je slučaj kod Vašeg supruga) u nameri da pribavi protivpravnu imovinku korist za pravno lice u kojem je zaposleno, za drugo pravno lice ili drugi subjekt privrednog poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica – sredstva kojim raspolaže koristi suprotno njihovoj nameni ( stav 3) ili na drugi način grubo povredi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom (stav 4). Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od 3 meseca do 5 godina. A ukoliko je pribavljena korist veća od pet miliona dinara (što kod Vas nije slučaj, bar po ovim podacima) kazna je od jedne godine do 8 godina.

Što se tiče radnog odnosa Vašeg supruga, to zavisi od radnog mesta I od poslodavca, tako da na to pitanje, ne možemo da Vam damo odgovor.

Ukoliko možemo još na neki način da Vam pomognemo, slobodno nas kontaktirajte.

Mladi Pro bono