Školske xxxx. godine izdata su lažna svedočanstva. Posle koliko godina zastareva ovo delo?

Poštovani,

U ovom slučaju se radi o krivičnom delu falsifikovanje isprave iz člana 355 stava 2 KZ, za koje je predviđena kazna zatvora od tri meseca do pet godina. Da bi zastarilo krivično gonjenje za ovo delo, potrebno je da protekne 5 godina od dana izvršenja. Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Zastarelost se prekida i kad učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivično delo. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče. Dakle, protekom 5 godina od izvršenja ovog krivičnog dela, nastupa relativna zastarelost. Apsolutna zastarelost nastupa u kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, što u ovom konkretnom slučaju znači protekom 10 godina od dana izvršenja.

Vaš Mladi Pro Bono