Poštovani, zatvorio sam ortačku radnju 2000.g. i ostao dužan jednom dobavljaču oko 2500€. 15.01.2001.g. SUD donosi rešenje o prinudnoj naplati iako nisam prisustvovao suđenju. 22.08.2012. dobijam poziv da Sudu dostavim spisak imovine i eventualnih zarada, akcija,hartija od vrednosti i td. Od svega mi je ostala samo porodična kuća u kojoj živim sa suprugom,sinom,snajom i dva unuka. Kako i nju ne bih izgubio spreman sam da se sa potražiocem dogovorim o vraćanju duga ali me i zanima da li je sada sve u rukama Suda ili je moguće obustaviti postupak (u sl. dogovora) i da li mogu da računam na zastarelost slučaja. Zahvaljujem na odgovoru! P.S. Plašim se da će mi za ovo vreme Sud zaračunati kamatu.

Poštovani,

Prema članu 374 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, potraživanja između pravnih lica iz iz ugovora o prometu robe i usluga ( što pretpostavljamo da je ovde slučaj) zastarevaju za tri godine. Međutim, sud na zastarelost ne pazi po službenoj dužnosti, a Vi niste uložili prigovor na rešenje o izvršenju i u njemu se pozvali na zastarelost, tako da tu mogućnost više nemate. Vi uvek možete vansudski da se dogovorite sa izvršnim poveriocem da vratite dug, a tada on može da povuče predlog za izvršenje i zahteva obustavu izvršnog postuka.

 

Mladi Pro Bono