Poštovani, zanima me da li mogu i na koji način da osporim ugovor o doživotnom izdržavanju koji je moja majka potpisala sa mojim bratom, na osnovu njene psihijatrijske bolesti. Naime, majka je bila dugogodišnji psihijatrijski pacijent, jednom je ležala na psihijatriji, a kasnije je lečena ambulantno. Ugovor je potpisala pod snajkinim pritiskom. Majka je umrla pre pola godine i sad smo dobili poziv na ročište za raspravljanje zaostavštine. Mislim da će tu biti pročitan taj ugovor i sad me zanima šta mogu da uradim da zadržim stan u kom živim, a koji sam dobila od svog oca i nakon njegove smrti odrekla se imovine u korist majke. Što se druge imovine tiče, ne želim ništa, samo da ne ostanem na ulici sa porodicom. Unapred hvala

Poštovana,

Kada je u pitanju pravo zakonskih naslednika primaoca izdržavanja da zahtevaju poništaj ugovora, Zakon o nasleđivanju u tom smislu propisuje samo jednu mogućnost, odnosno razlog za zahtevanje poništaja. Član 203. ovog zakona  kaže da na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.

Ipak, zakonski naslednik može tužbom, koja se zasniva na tvrdnji da ugovor ne sadrži pravu volju primaoca izdržavanja, da zahteva poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju (dakle, iz razloga što je davalac izdržavanja bio nesposoban za rasuđivanje). Međutim, kod sklapanja ovih ugovora često se traže mišljenja stručnjaka iz Centra za socijalni rad i psihijatra, a svakako i sam sudija na osnovu svog slobodnog i stručnog mišljenja može da proceni sposobnost davaoca izdržavanja. Dakle, da biste uspeli sa svojim tužbenim zahtevom biće potrebno da dokažete da Vaša pokojna majka nije bila sposobna za rasuđivanje prilikom sklapanja ugovora što je u praksi veoma teško pa savetujem da se pre nego što se odlučite za podizanje tužbe posavetujete sa advokatom koji ima iskustva u takvim parnicama.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO