Poštovani, Po osnovu Ugovora o doživotnom izdržavanju, kuća, koja je bila predmet istog Ugovora, treba da pređe u moje vlasništvo, obzirom da je moj stric, koga sam godinama čuvala preminuo (nije imao suprugu ni dece). Otpočeta je ostavinska rasprava o preostaloj zaostavštini. Obzirom da se kućom, koja je predmet Ugovora, ne mogu namiriti zakonski naslednici, a da se ostavinska rasprava vrši oko pokretne imovine, da li mogu u ovom momentu izvršiti prenos apsolutnih prava – plaćanje poreza kako bi zaštitila svoje pravo svojine i raspolagala istom? Unapred zahvalna na odgovoru.

Poštovana,

Kada ste sklapali ugovor o doživotnom izdržavanju sa stricem, obaveza sudije je bila da vas pouči da imovina obuhvaćena ugovorom o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. Dakle, Vi možete u ovom trenutku ili kasnije da izvršite plaćanje poreza jer je, pretpostavljamo, ugovorom regulisano da kuća postaje Vaša svojina nakon smrti ostavioca. Sadat rebate obaviti ostale stvari kako bi uknjižili vaše pravo svojine, a između ostalog to i jeste plaćanje poreza, i ništa Vas ne sprečava da to uradite sada.