Poštovani, otac me je pre 14 godina sudski iselio iz stana. roditelji su se razveli u novembru 2011 a otac je umro u junu 2012.Na ostavinskoj raspravi ja sam nasledila pola stana, medjutim moja majka hoće da me tuži i uzme polovinu na konto toga sto je mene otac izbacio, da li je to pravno moguće ili ne? Unapred zahvalna

Poštovana,

Po zakonu o nasleđivanju, Vaša majka ne bi imala pravo da zakonski nasledi Vašeg oca iz razloga što je u vreme smrti ostavioca, tj Vašeg oca, od njega bila razvedena ( član 22 Zakona o nasleđivanju). To što je ona dobila polovinu stana, njoj sleduje jer je stan predstavljao zajedničku imovinu vaših roditelja, ( za zajedničku imovinu važi zakonska pretpostavka da svakom od supružnika pripada ½ idealnog dela), a Vi se praktično javljate kao jedini naslednik Vašeg oca, odnosno druge polovine idealnog dela stana.

Ukoliko Vas majka tuži, ona jedino može da se pozove na Vašu eventualnu nedostojnost za nasleđivanje ( nedostojnost za nasleđivanje je regulisana članom 2 Zakona o nasleđivanju), tj da tvrdi da ste eventualno ocu uskratili nužnu pomoć, jer jedino pod tu ‘kategoriju’ nedostojnosti možete da se podvedete. To je praktično jedan pravni standard koji će sud ceniti u svakom konkretnom slučaju. Jedino ukoliko Vaša majka uspe da na sudu dokaže da ste Vi nedostojni za nasleđivanje, uspeće da dobije I drugu idealnu polovinu predmetnog stana.