Poštovani, otac je prodao nekretninu koju je nasledio pre 5 godina i sa delom novca kupio stan svojoj ćerci. Stan je kupio na ćerkino ime i sada je problem ,,POREZ NA KAPITALNU DOBIT,,.Moze li on nekako da potvrdi da je tim novcem kupio stan za ćerku kako bi izbegao placanje Poreza na kapitalnu dobit?

Poštovani,

Članom 79 Zakona o porezima na dohodak građana propisano je poresko oslobođenje za obveznika koji u roku od 90 dana od prodaje nepokretnosti, tako dobijena sredstva uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja člana svoje porodice odnosno domaćinstva. Pravilnikom koji izdaje ministar finansija bliže je određeno da se pod rešavanjem stambenog pitanja smatra  kupovina ili izgradnja stana, odnosno porodične zgrade za obveznika ili člana njegove porodice, odnosno domaćinstva koji nema rešeno stambeno pitanje (podstanar, stanuje kod svojih roditelja ili roditelja bračnog druga, ima neodgovarajući stan po površini ili po strukturi i dr.), kao i kupovina ili izgradnja dve ili više stambenih jedinica u funkciji razdvajanja, odnosno cepanja domaćinstva (odvajanje dece od roditelja, razvod braka, rešavanje suvlasničkih odnosa i dr.).

Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se ulaganjem sredstava od prodaje nepokretnosti u odgovarajuću stambenu površinu, prema sledećim kriterijumima: za samca do 45 m2 i za svakog narednog člana porodičnog domaćinstva – još po 20 m2 . Ako obveznik rešava stambeno pitanje člana svoje porodice ili domaćinstva, pored dokaza o rešavanju stambenog pitanja (zaključeni i od strane suda overeni ugovori o kupovini drugog stana, ugovori o gradnji sa građevinskom dozvolom i drugom dokumentacijom, fakture, odnosno računi o nabavci materijala, overene pismene izjave obveznika, odnosno člana njegove porodice ili domaćinstva, kao i druga dokazna sredstva, kojima se utvrđuje da su sredstva ostvarena prodajom uložena u rešavanje stambenog pitanja), nadležnom poreskom organu podnosi i dokaze iz kojih se nesporno može utvrditi da sredstvima koja je on ostvario prodajom nepokretnosti rešava stambeno pitanje člana porodice, odnosno domaćinstva (ugovor o poklonu, overena pismena izjava i sl.), kao i dokaz da član porodice, odnosno domaćinstva po tom osnovu stiče pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti na svoje ime (član 4. Pravilnika).

Članom porodice, u smislu Zakona, smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika, dok se domaćinstvom smatra zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda (član 10. st. 2. i 3. Zakona).

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono