Postovani, Molim budite ljubazni pa mi dajte informaciju da li postoji minimum koji je zakonom propisan, a odnosi se na alimentaciju. Moj bivsi suprug se vodi kao nezaposlen, a alimentacija koju smo dogovorili prilikom razvoda (20XX god) je bila XXX DM/sada je to XX EUR. Sin ima 16 godina i iznos alimentacije nije dovoljan za osnovne potrebe. Unapred hvala na odgovoru

Poštovana,

Porodičnim zakonom je određeno da se izdržavanje (alimentacija) na zahtev poverioca izdržavanja (lica koje dobija alimentaciju) može odrediti u fiksnim mesečnim iznosima ili u procentu od redovnih mesečnih prihoda davaoca izdržavanja tj. Vašeg bivšeg supruga (čl. 162. st. 1. Porodičnog zakona). U slučaju da se visina alimentacije utvrdi u procentu u tom slučaju ne može biti manja od 15% niti veća od 50% ukupnih mesečnih prihoda davaoca izdržavanja umanjenih za poreze i obavezno socijalno osiguranje. Zakon i posebno ističe da ukoliko je poverilac izdržavanja dete (što je slučaj kod Vas) visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Zakon takođe predviđa da se visina izdržavanja može promeniti ukoliko su se promenile okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka (čl. 164. PZ), što bi kod Vas svakako bio slučaj budući da visina izdržavanja nije dovoljna da zadovolji osnovne potrebe deteta niti da mu omogući životni standard kakav uživa njegov otac. Postupak se pokreće tužbom pred osnovnim sudom ili na teritoriji gde se nalazi Vaš bivši suprug ili na teritoriji gde se nalazi Vaše dete, odnosno Vi kao njegov zakonski zastupnik (čl. 43. Zakona o parničnom postupku).

Vaš Pro Bono