Poštovani, Moj rođak je u decembru XXX osuđen na godinu dana zatvora za krivično delo protivpravno sticanje imovinske koristi ( ne znam član). U pritvoru je bio 9 meseci i 15 dana. X.X.XXXX je po pozivu otišao na izdržavanje kazne. Advokat je podneo MOLBU ZA PUŠTANJE NA USLOVNI OTPUST X.X.XXXX Za koje vreme je sud u obavezi da donese rešenje? Hvala unapred.

Poštovani,

Zakon o krivičnom postupku kaže da veće kada primi molbu za puštanje na uslovni otpust odmah proverava da li postoje uslovi koji su zakonom predvidjeni za uslovni otpust, tj. veće proverava da li je molbu podnelo ovlašćeno lice, da li je osuđeni odležao dve trećine kazne i da li je tokom izdržavanja kazne pokušao i učinio bekstvo. Ukoliko su ispunjeni uslovi, veće onda traži od zavoda gde osuđeni izdržava kaznu da mu dostavi izveštaj o vladanju i drugim okolnostima koje pokazuju da li je postignuta svrha kažnjavanja, kao i izveštaj poverenika iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija. Potom predednik veća naredbom zakazuje vreme I mesto održavanja ročišta na kome će se odlučivati o molbi za puštanje na uslovni otpust. Zakon ne daje rok u kojem bi sudija morao da zakaže to ročište.  Veće će odmah po okončanju ročišta doneti rešenje kojim odbija ili usvaja molbu za puštanje na uslovni otpust, pri čemu će posebno imati u vidu procenu rizika osuđenog, uspešnost u izvršavanju programa postupanja, raniju osuđivanost, životne okolnosti i očekivano delovanje uslovnog otpusta na osuđenog.

Srdačno, MLADI PRO BONO