Poštovani, moj otac bi želeo da mi po ugovoru o poklonu nepokretnosti prepiše kuću, međutim na vlasničkom listu po kojem je on vlasnik kuće – doživotno pravo imaju deda i baba koji su već preminuli. Da li će to predstavljati problem i koji je tada postupak prepisa? Hvala unapred

Poštovani,

na kući čiji je vlasnik Vaš otac upisan je teret – doživotno pravo plodouživanja u korist Vaših pokojnih babe i dede. Upis ovog prava u katastar nepokretnosti stvara pretpostavku da su treća lica upoznata sa postojanjem ovog tereta i da u slučaju da dođe do otuđenja kuće (prodajom, poklonom itd.) ne mogu da se pozivaju na to da nisu bili upoznati sa tom činjenicom. To takođe znači da su dužni i da trpe postojanje te činjenice, tj. da im omoguće pravo doživotnog stanovanja u kući. Dakle, ugovor o poklonu je punovažan (pod uslovom da je overen u sudu) bez obzira na to što postoji pomenuti teret. Takođe, novi vlasnik može da se uknjiži, ali će pored njegovog vlasništva ostati uknjižen i ranije ustanovljeni teret.

S druge strane, budući da su Vaši baba i deda preminuli ne postoji razlog za dalje postojanje ovog tereta na kući te je potrebno da pred katastrom nepokretnosti pokrenete postupak za brisanje prava plodouživanja. U tom postupku je potrebno da priložite dokaze da su lica u čiju je korist ovo pravo bilo ustanovljeno preminula (putem smrtovnice, izvoda iz matične knjige umrlih i sl.).

Vaš Pro Bono