Poštovani, interesuje me kakva su moja prava posle 18 godina vanbračne zajednice. Imam dvoje dece, koja žive sa ocem?!

Poštovana,

Pretopstavljamo da se Vaše pitanje odnosi na vršenje roditeljskog prava nad Vašom decom.

Prema Porodičnom zakonu, roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno, roditelji su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava i zabranjena je zloupotreba roditeljskog prava.

Dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta.

Sud može doneti odluku o ograničavanju prava deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi ako postoje razlozi da se taj roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.

Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti o održavanju ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi.

Dakle, ukoliko otac Vaše dece svojevoljno sprečava održavanje ličnih odnosa Vaše dece i Vas, to predstavlja grubo kršenje roditeljskog prava, na osnovu koga se on može potpuno lišiti roditeljskog prava.

Kada je reč o izdržavanju, vanbračni partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera srazmerno njegovim mogućnostima.

Mladi Pro Bono