Osuđen sam 4.2.2011. na godinu dana zatvora zbog krivicnog dela iz člana 121. stav 2. u vezi stava 1. Kada nastupa zastarelost izvršenja kazne?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja kazne zatvora do godinu dana iznosi dve godine od osude. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Pošto je u Vašem slučaju presuda postala pravosnažna 4.2.2011. godine, zastarelost izvršenja kazne nastupila je 4.2.2013. godine.

 

Mladi Pro Bono