Optužen sam za nasilje u porodici, ja smatram da sam ja trpeo nasilje u porodici. Da li imam pravo na besplatnog državnog branioca…jer trenutno nema para za privatnog advokata…? Sudinica mi je rekla da o tome odlučuje njena slobodna volja. Imam li ja ikakva prava? Hvala unapred.

Poštovani,

Niste nam napisali za koju vrstu nasilja u porodici Vas terete. Ukoliko Vas terete da ste pretili da ćete napasti na život ili telo ili ste na drugi način ugrožavali spokojstvo i telesni integritet porodice, u tom slučaju zaprećena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. A ukoliko ste koristili i oružje ili oruže sposobno da povredi člana porodice, predviđena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine. U ova dva slučaja, Vi ne biste imali pravo na branioca po službenojdužnosti, jer Zakon o krivičnom postupku predviđa da je obavezna stručna odbrana za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina. Zakon takođe predviđa mogućnost odbrane siromašnog (član 77 ZKP), ali i to u slučaju kada okrivljeni nema imovinska sredstva da sam angažuje advokata i kada se tereti za krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora preko tri godine. Ovde to nije slučaj.

Ukoliko Vam se ipak na  teret stavljaju teži oblici krivičnog dela Nasilja u porodici (član 194 stav 3 ili 4 ), tj. ukoliko ste optuženi da ste naneli teške telesne povrede ili teško narušili zdravlje članu porodice ili da se povredili maloletno lice (stav 3) ili da ste usmrtili člana porodice (stav 4), u tom slučaju biste imali pravo da Vam  se dodeli branilac od strane suda. O tome odlučuje odlučuje sudija za prethodni postupak, predsednik veća ili sudija pojedinac, a branioca rešenjem postavlja predsednik suda pred kojim se vodi postupak po redosledu sa spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora.

Vaš Mladi Pro bono