Nakon babine smrti, moja majka i tetka su se odrekle imovine u korist ujaka. Da li je trebalo da se pozovu na izjašnjavanje deca?

Poštovana,

 

Prema čl. 10 Zakona o nasleđivanju definisano je pravo predstavljanja u kome se kaže:

Ako ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (unuci ostaviočevi), a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (praunuci ostaviočevi) i tako redom sve dokle ima ostaviočevih potomaka.

 

Međutim, prema čl. 216, odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela, a po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu.

 

Ukoliko su se Vaša majka i tetka izričito odrekle nasledstva u korist Vašeg ujaka, smatramo da nije bilo potrebno da se na izjašnjavanje pozovu i deca. U suprotnom, ukoliko su se samo odrekle nasledstva u svoje ime, tada bi došlo do primene prava predstavljanja iz čl. 10.

 

Mladi Pro Bono