Molim vas za pomoć , dečaku su nanesene smrtonosne povrede od strane povratnika i dečak je još uvek u komi (mesec dana) sa neizvesnim ishodom , koja kvalifikacija dela sleduje počiniocu u tužbi. Hvala na odgovoru.

Poštovani,

Pretpostavljamo da ste mislili na teške telesne povrede, jer je oštećeni na svu sreću živ. Niste nam detaljno napisali o kakvim povredama se radi, tj. kako su nanete. Ali iz ovoga možemo pretpostaviti da se radi o krivičnom delu iz člana 121. KZ Teška telesna povreda i to težem obliku iz stava 2, koji kaže:  Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u opasnost život povređenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povreženog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. Ukoliko bi nastupila u najgorem slucaju smrt, onda bi kazna zavora iznosila od 2 do 12 godina.

Srdačno, Mladi Pro Bono