Mojoj sestri su prilikom carskog reza oštetili matericu, pa nakon nekoliko sati uklonili istu. Ona ima 24 godine, ovo joj je prvo i zbog te greške jedino dete. Njen život posle te intervencije nikada neće biti isti i imaće gomilu zdravstvenih i psihičkih tegoba. Molim Vas da me uputite kome ovo da prijavimo i kako da započnemo postupak? Ona je još uvek u bolnici. Da li da sačekamo izlazak, ili da već sada to prijavimo?

Poštovani,

 Pre pokretanja postupka neophodno je da se uputite u razlike koje postoje između medicinske greške, tj. nesavesnog i nestručnog lečenja s jedne, i neželjenog ishoda lečenja s druge strane. Na ovoj razlici insistira Svetsko medicinsko udruženje, a isti stav zastupa i Lekarska komora Srbije. 

Protiv zdravstvenog radnika koji je počinio medicinsku grešku možete podneti krivičnu prijavu policiji ili javnom tužilaštvu, koji će po službenoj dužnosti preuzeti slučaj.

Druga opcija je obraćanje zdravstvenoj inspekciji, koja će, ako smatra da ima osnova, dati nalog za vanredni stručni nadzor koji će sprovesti posebna lekarska komisija. Od izveštaja te komisije zavisi da li će Ministarstvo zdravlja privremeno zabraniti rad zdravstvenoj ustanovi, podneti krivičnu prijavu protiv zdravstvenog radnika ili predložiti odgovarajućoj komori da mu oduzme dozvolu za rad (licencu). Prijavu zdravstvenim inspektorima možete podneti usmeno, telefonskim pozivom ili odlaskom u njihove prostorije, a možete im se obratiti i  u pisanoj formi.

 Treća opcija je obraćanje sudu časti komore čiji je taj zdravstveni radnik član, kako bi pokrenuo disciplinski postupak. Disciplinski postupak se pokreće upućivanjem pismenog zahteva sudu časti u sedištu ogranka nadležne komore. Vaš zahtev treba da sadrži: podatke Vaše sestre i podatke o zdravstvenom radniku, vreme, mesto i opis spornog događaja i dokaze za Vaše tvrdnje. Ovaj postupak možete pokrenuti i paralelno sa krivičnim i prekršajnim postupkom.

Ukoliko ne budete zadovoljni ishodom postupaka koje ste pokrenuli, možete se obratiti i Zaštitniku građana, pisanjem pritužbe.

 

 

Mladi Pro Bono