Moj deda vlasnik stana prepisao je pola stana na mog oca, a pola stana na tetku,sa pravom plodouživanja. Interesuje me da li taj ugovor može da se raskine pošto je deda kod mog oca. Da li druga strana mora da se obavesti? Mora li da se deda zbog godina (85) vodi kod psihijatra ili je dovoljan samo sud? POZDRAV I HVALA.

Poštovani, kada ste napisali da je deda ‘prepisao’ stan na Vašeg oca i tetku a kasnije i pomenuli raskid ugovora, pretpostavljamo da ste mislili na ugovor o poklonu. Ukoliko je situacija takva I sklopljen je ugovor o poklonu, to što Vaš deda živi kod Vašeg oca nije razlog za njegov raskid. Naime, ugovor o poklonu poklonodavac može raskinuti samo ukoliko je osiromašio zbog davanja takvog poklona, ili zbog poremećenih odnosa sa poklonoprimcem.

Ukoliko je, sa druge strane, Vaš deda sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju (kao primalac izdržavanja) sa Vašim ocem i tetkom kao davaocima izdržavanja, a izdržavanje faktički vrši samo Vaš otac, deda može na sudu da raskine ugovor. Ukoliko je deda pri čistoj svesti i zdravoj pameti, ne treba uverenje psihijatra. Ono se uzima samo ukoliko postoji sumnja u njegovo psihičko zdravlje ili ukoliko to sud naloži.

Mladi Pro Bono