Koliki vremenski period treba da prođe od dana presude da bi se izbrisalo krivično delo zlostavljanja i mučenja na koju sam bio osuđen na uslovnu kaznu dve godine i tri meseca zatvora i kakva je procedura za brisanje? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani,

Vaše pitanje se odnosi na institut tzv. zakonske rehabilitacije (rehabilitacija na osnovu samog zakona) koji je regulisan Krivičnim zakonikom. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi. Shodno članu 98 stav 1 KZ-a zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. Obzirom da Vam je izrečena uslovna osuda, zakonska rehabilitacija će nastati ako u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku tog roka ne učinite novo krivično delo (član 98 stav 2. tačka 2 KZ-a).

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO