Koje je to krivicno delo clan 203/1?

Poštovani,

u pitanju je krivično delo krađe koje je u Krivičnom zakoniku definisano kao prisvajanje tuđe pokretne stvari u nameri da se sebi ili drugom pribavi protivpravna imovinska korist. Za ovo krivično delo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine.

Vaš Pro Bono