Kad nastupa zastarelost u postupku krivičnog tj, sudskog gonjenja za čl. 23 ZoJRiM RS učinjenog XX.XX.2008.god? Molim Vas za brz odgovor. Unapred hvala

Poštovana,

krivično delo predviđeno čl. 23. Zakona o javnom redu i miru ima tri oblika: osnovni, teži i najteži i za svaki je propisana drugačija kazna, a samim tim je i drugačiji rok zastarelosti. Pošto niste naglasili koji je oblik u pitanju odgovoriću Vam za sve.

Za osnovni oblik (čl. 23. st. 1. ZJRM) koji se sastoji od uvrede, zlostavljanja, pretnje da će se napasti, pokušaja da se napadne ili napada ili ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira na drugi način predviđena je kazna zatvora od šest meseci do tri godine, što znači da relativna zastarelost nastupa posle tri, a apsolutna posle šest godina od izvršenja krivičnog dela. Za razliku između apsolutne i relativne zastarelosti Vam savetujem da pogledate sledeći tekst: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/zastarelost/

Za teži oblik (čl. 23. st. 2. ZJRM) koji se sastoji iz pretnje upotrebom oružja, mašenja za oružje ili nanošenja lakše telesne povrede prilikom izvršenja osnovnog oblika ovog krivičnog dela predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina, što znači da relativna zastarelost nastupa posle pet, a aposultna posle dest godina od izvršenja krivičnog dela.

Za najteži oblik (čl. 23. st. 3. ZJRM) koji se sastoji od potezanja oružja na službeno lice ili njegove upotrebe ili nanošenja teške telesne povrede prilikom izvršenja osnovnog oblika predviđena je kazna zatvora od najmanje 3 godine, što znači da relativna zastarelost nastupa posle dvadeset, a aposultna posle četrdest godina od izvršenja krivičnog dela.

Vaš Pro Bono