Jedno vece je meni i mojim drugovima preceno policijom zbog toga sto smo sedeli na klupi i (umerenim tonom) razgovarali. Vreme je bilo oko 3 ujutru. Da li zakon dozvoljava razgovore nakon 12 sati? I da li komsija ima bilo kakva prava da nas skloni sa ulice?

Poštovani,

naravno da zakon dozvoljava razgovore i boravak na ulici i nakon ponoći. Jedini izuzetak su vanredne situacije poput epidemija, ratova i sl. kada se u opštem interesu može ograničiti sloboda kretanja građana. Što se ove konkretne situacije tiče moguće je jedino izvršiti prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, ali da bi se ostvarila njegova obeležja potrebno je da se svađom ili vikom remeti javni red i mir ili ugrožava bezbednost građana (čl. 6. st. 1. ZJRM). Za ovaj prekršaj je predviđena novčana kazna do 20.000 dinara ili kazna zatvora do 20 dana. Ipak, razgovor normalnim tonom bez dreke, svađe i nasilničkog ponašanja nikako se ne može smatrati prekršajem bez obzira na to u koje doba se odvijao.

Vaš Pro Bono