Iz vanbracne veze rodila sam sina. Otac deteta je priznao dete i nakon dugogodisnje sudske procedure poceo redovno da placa alimentaciju. Retko je u kontaktu sa detetom u proseku jedamput mesecno dolazi da ga poseti kod mene kuci. Molim Vas da mi odgovorite kada bih sklopila brak u inostranstvu da li mogu i pod kojim uslovima da povedem i sina sa sobom ukoliko to njegov bioloski otac ne dozvoli. Sin ima sada 7 godina.Od rodjenja zivi sa mnom i sama se staram o njemu.

Poštovana,

Promena prebivališta deteta spada u pitanja koja zakon smatra bitnim po život i razvoj deteta pa u skladu sa tim za promenu istog zahteva i saglasnost roditelja koji sa detetom ne živi i kome roditeljsko pravo nije povereno, bilo sudskom odlukom, bilo sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava. Ova pravila se odražavaju i na uslove za izdavanje putnih isprava maloletnim licima pa je saglasnost oba roditelja neophodna za izdavanje takve isprave maloletnom licu. Putna isprava maloletnom licu se može izdati bez saglasnosti oba roditelja ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice, ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta, ako je jedan od roditelja preminuo, ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja. Ukoliko saglasnost za promenu prebivališta vašeg deteta od strane njegovog drugog roditelja izostane, možete se pre svega obratiti Centru za socijalni rad koji je nadležan za nadzor roditeljskog prava a potom povesti i sudski spor o vršenju roditeljskog prava po ovom pitanju.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono