Direktor XXXXXXXXXXX je pred kolegijumom čitao moje mejlove upućene članu opštinskog veća. Kome treba da podnesem krivičnu prijavu za krivično delo Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki i koja je procedura?

Poštovani,

Potrebno je da krivičnu prijavu podnesete (ili je pak date usmenim putem) Osnovnom javnom tužilaštvu u Vašem gradu, ali nećete pogrešiti i ako je podnesete policiji ili sudu koji će je proslediti nadležnom javnom tužiocu. Ne postoji propisana forma, već je potrebno da što jasnije navedete sve što Vam je poznato u vezi događaja koji prijavljujete. Više o krivičnoj prijavi, kao i primer krivične prijave možete naći na sledećem linku https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/krivicno-pravo/krivicni-zakonik-institut-krivicna-prijava/

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO