Da li postoji mogućnost uvida u status predmeta, koji se nalazi u Strazburu od maja 2007. godine? Poslednja dopuna predmeta je bila u martu 2008. godine i od tada nemamo nikakvih povratnih informacija, izuzev toga da su nam u startu rekli da je predmet prihvaćen i da ćemo biti obaveštavani. Od predaje predmeta sudu u Strazbru je prošlo skoro 6 godina, pa me zanima me da li je taj vremenski period uobičajan u ovakvim procesima? Da li postoji mogućnost da naš pravni zastupnik kontaktira sud?

Poštovani,

Evropski sud za ljudska prava je  povećanjem broja zemalja koje su ratifikovale Konvenciju, naročito od 1990. godine, kao i sa boljom informisanošću ljudi o njihovim pravima, broj predmeta drastično uvećao. Pred Sudom se, 31. decembra 2006. godine, nalazilo skoro 90 000 predmeta. Samo u 2006. godini pristiglo je više od 50 000 novih predstavki.

Imajući u vidu trenutni obim posla i količinu pristiglih slučajeva, možda ćete čekati i do godinu dana pre nego što Sud počne prvu fazu razmatranja Vaše predstavke. Neke predstavke mogu biti smatrane hitnim i biti prioritetne, posebno ako je podnosilac predstavke fizički ugrožen. Najbitnije od svega je da je Vaša predstavka prošla prvu fazu, tj. da je prihvaćena. Nažalost zbog prenatrpanosti Suda postupci traju i više godina. Informacije o najavljenim pretresima možete pronaći na ovom linku http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Pending+Cases/Pending+cases/Calendar+of+scheduled+hearings/

Evropski sud za ljudska prava možete kontaktirati slanjem mail-a na adresu webmaster@echr.coe.int

 

Mladi Pro Bono