Da li postoje uslovi pod kojima se maloletna osoba može proglasiti zakonski punoletnom?

Poštovani,

Punoletstvo, prema Ustavu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006),  nastupa sa navršenih osamnaest godina. Punoletstvom se stiče sposobnost za samostalno odlučivanje o svojim pravima i obavezama. Potpuna poslovna sposobnost stiče se, po pravilu, punoletstvom.

Od pravila da se potpuna poslovna sposobnost stiče punoletstvom postoje određena odstupanja.

Maloletno lice može da stekne potpunu poslovnu sposobnost i pre punoletstva ukoliko dođe do emancipacije. Emancipacija je način sticanja potpune poslovne sposobnosti pre punoletstva i način prestanka roditeljskog prava. Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) predviđa emancipaciju ukoliko je maloletnik, pošto je dobio dozvolu za stupanje u brak, zaključio brak i u slučaju sudske emancipacije, tačnije kada sud donese odluku o sticanju poslovne sposobnosti ako je maloletnik postao roditelj.

O dozvoli za sticanje potpune poslovne sposobnosti odlučuje sud u vanparničnom postupku.

 

Mladi Pro Bono