Vanbračni sam očev sin. Otac iz njegovog braka ima sina. Saznao sam da je otac pre 4 godine napisao ugovor o doživotnom izdržavanju sa njegovom suprugom da bi mene totalno isključili nasledstva posle njegove smrti. Otac je nedugo zatim postao teško bolestan (teška operacija srca, dva moždana šloga i pucanje čira na želudcu). Da li nakon njegove smrti mogu da oborim ugovor na osnovu njegovih bolesti nakon pravljenja istog ili je ugovor teško oboriv, obzirom da je pravljen pre njegovih bolesti? Saznao sam da njegova supruga ima određenih psihičkih problema i pitam vas koliko bi to uticalo na obaranje ugovora tj. da li uopšte takva žena može da izdržava mog oca? Otac ima i njegovu očevinu i da li je morao i tu imovinu da ubaci u ugovor da bi mene lišili i toga nasledstva? Pozdrav

Poštovani,

Govorimo o pravu zakonskih naslednika primaoca izdržavanja da zahtevaju poništenje Ugovora o doživotnom izdržavanju. Zakon o nasleđivanju u članu 203 propisuje da na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve. Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve.

Obzirom da se Vaš otac teško razboleo nakon zaključivanja ovog ugovora, Vaše šanse da uspete sa takvim tužbenim zahtevom su minimalne. Takođe, ako je lice potpuno poslovno sposobno ne postoje prepreke da preuzme i vrši obavezu davaoca izdržavanja bez obzira na “određene psihičke probleme”.

Srdačno,

MLADI PRO BONO