Supruga i ja želimo da se razvedemo. Nemamo maloletnu decu, nema diskutabilnih tačaka- znaći po zajedničkom dogovoru. Nema ni potraživanja, ni zajedničke imovine, niti bilo kakvih materijelnih dobara koja bi eventualno delili. Interesuje me formular, ili obrazac kojim možemo da pokrenemo proces sporazumnog razvoda braka.

Poštovani,

Zakonom o parničnom postupku i Porodičnim zakonom propisan je postupak razvoda braka. Postupak za razvod braka može se pokrenuti  predlogom za sporazumni razvod braka. Sporazum o razvodu braka mora obavezno biti u pismenoj formi, obavezno mora sadržati pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Iznos alimentacije se utvrđuje sa obzirom na stvarne mogućnosti davaoca izdržavanja u svakom konkretnom slučaju sa tim što ona ne može biti manja od 15% odnosno veća od 50% mesečnih primanja davaoca izdržavanja.

U nastavku imate primer predloga za sporazumni razvod braka.

 

Mladi Pro Bono

 

 

OSNOVNI SUD __________

 

_________

 

ul. __ br. __

 

 

 

      PREDLAGAČI:

 

1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___

 

 

 

PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

 

 

u 3 primerka, sa više priloga

 

Predlagači, __ rođen __ godine i __ (devojačko) rođena __ godine su dana __ godine u __ pred matičarem opštine __ zaključili zakonski brak kao zajednicu njihovih života.

 

Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih opštine __ – fotokopija u prilogu.

 

Posle vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti toliko različite da se razlikuju po svim pitanjima u bračnom životu a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Zbog toga su bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu i zaključili su pismeni Sporazum o razvodu o razvodu braka.

 

Dokaz: Sporazum o razvodu braka – pismeni original u prilogu.

 

 

 

Bračni drugovi u braku su imali zajedničku decu i to sina, __ rođenog __ godine JMBG __ kćerku __rođenu __ godine JMBG __i o vršenju roditeljskih prava su zaključili pismeni Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

 

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – 2 fotokopije u prilogu

 

Dokaz : Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava – pismeni original u prilogu.

 

 

 

Bračni drugovi su u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu koju su podelili prema pismenom Sporazumu koji prilažu uz predlog za sporazumni razvod braka.

 

Dokaz: Sporazum o deobi zajedničke imovine – pismeni original u prilogu.

 

 

 

 Sa svega napred iznetog predlagači ovim sporazumno i zajedno podnose predlog za sporazumni razvod braka te predlažu da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

 

 

P R E S U D U

 

 

 

Na osnovu sporazuma predlagača razvodi se brak  zaključen između __ rođenog __ godine, JMBG i __ rođene __ godine, JMBG __ koji je bio zaključen dana __ godine u __ opština __.

 

Vršenje roditeljskih prava predlagači će vršiti u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o zajedničkom vršenju roditeljskih prava.

 

Deobu zajedničke imovine  predlagači će izvršiti  u svemu prema zaključenom pismenom Sporazumu o deobi zajedničke imovine.

 

  U __, __ godine.

 

Predlagači :

 

 _______________________

 

 ______________________