Sestra mi je bila u vanbračnoj zajednici od 1986. do smrti supruga 2012. godine. Da li ona ima pravo na porodičnu penziju i koji su uslovi za ostvarivanje iste? Ona ima 53 godine života i 32 godine staža.

Poštovana,

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010 i 93/2012) uređen je krug lica koja mogu biti korisnici porodične penzije. Članom 28. ovog zakona definisano je da se članovima porodice umrlog osiguranika smatraju:

·         bračni drug;

·         deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao);

·         roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao.

Iako vanbračni partneri po Porodičnom zakonu imaju prava i dužnosti supružnika, njihov status nije izjednačen Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju zbog čega nemaju pravo na porodičnu penziju preminulog vanbračnog partnera.

 

Mladi Pro Bono