Saobraćajni prekršaj sam napravio 04.03.2011. godine. Kod sudije za prekršaje sam saslušan u junu 2011. godine. Od tada pa do danas niko me nije pozivao. Da li je nastupila apsolutna zastarelost prekršaja?

Poštovani,

čl. 76. Zakona o prekršajima je predviđeno da apsolutna zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka nastupa po proteku roka od dve godine od trenutka kada je prekršaj učinjen. To znači da je u Vašem slučaju nastupila apsolutna zastarelost 04.03.2013. godine.

Nije isključeno da je doneta presuda u postupku, ali da Vam još uvek nije uručena. Ukoliko Vam u narednom period bude uručena osuđujuća presuda potrebno je da u zakosnkom roku od 8 dana podnesete žalbu na nju u kojoj ćete naglasiti da je nastupila apsolutna zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka i u kojoj ćete od suda tražiti da donese rešenje o obustavi postupka.

Vaš Pro Bono