Presudom Višeg prekršajnog suda od 31.12.2012.godine je potvrđena presuda Prekršajnog suda kojom sam osuđen na kaznu zatvora od 30 dana za saobraćajni prekršaj. Interesuje me kada nastupa zastarelost izvršenja zatvorske kazne?

Poštovani,

Zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere je regulisana u članu 77 Zakona o prekršajima koji Vam prenosimo u celosti:

Izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina.

Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere počinje od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna odnosno zaštitna mera.

Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu.

Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere.

Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče.

Izvršenje kazne odnosno zaštitne mere zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.

Srdačno,

MLADI PRO BONO