Poštovani, situacija stoji ovako: Moji roditelji su za vreme trajanja njihovog braka stekli kuću i nas dvojicu (brata i mene). Kuća se vodi u katastru po pola na oboje. Nakon 32 godine braka su se razveli i moj otac je 2000. godine otišao da živi kod njegove majke i ostavio nas je,nakon 5 godina. Baka, njegova majka, je preminula i ostavila mu kuću u nasledstvo. Dok nije kuća prešla u njegovo vlasništvo on se u međuvremenu oženio sa drugom ženom sa kojom nema decu. Nazalost, ove godine je preminuo ne ostavljajući testament za sobom pa me zanima, s obzirom da je u taj drugi brak ušao sa vlasništvom ½ naše porodične kuće i da je nasledio kuću od njegove majke (to se smatra posebnom imovinom), da li se ta posebna imovina deli sa tom njegovom sadašnjom ženom i sa nama dvojicom ili se ne deli zato što to nisu stekli zajedničkim radom nego je on to nasledio i sagradio pre sklapanja drugog braka. Unapred hvala

Poštovani,

Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. To znači da u zaostavštinu ulazi pravo svojine na kući koju je Vaš otac nasledio od svoje majke, kao i na polovini kuće koju je stekao u braku sa Vašom majkom.

Prema našem Zakonu o nasleđivanju prvi nasledni red čine deca ostavioca i bračni drug, i oni svi nasleđuju na jednake delove. Kad postoji ostaviočevo dete kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano (član 9 stav 3 ZoN).

Srdačno,

MLADI PRO BONO