Poštovani, pretekao sam vozilo protivno saobraćajnom znaku, član 331. stav 1. tačka 10. Ako znate, molim vas da mi kažete koliku da očekujem kaznu.

Poštovani,

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu  od 15.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Mladi Pro Bono