Poštovani, pravosnažno sam osuđen na 8 meseci zatvora dana 20.11.2009.godine. Dana 8.4.2013. dobio sam rešenje da mi je nastupila zastarelost izvršenja kazne jos 20.11.2011.g. pošto mi je to bilo prvo delo, i nisam imao više nikakvih kazni. Kad bih mogao biti izbrisan iz evidencije, odnosno kad mogu da tražim potvrdu da nisam osuđivan? Puno hvala unapred!

Poštovani,

rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. Kako Vi ispunjavate taj uslov, na osnovu člana 98. stav 2. tačka 4. Krivičnog zakonika,  zakonska rehabilitacija nastaće ako u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učinite novo krivično delo( konkretno do 20.11.2016.godine).

 

Mladi Pro Bono