Poštovani, nakon dedine smrti, predmet ostavinske rasprave bio je stan (49m2), i tada su se svi naslednici, (njihova deca), odrekli svoga dela u korist majke,a ona je to prihvatila. Nakon nekog vremena, (sada pokojna) moja baba je ugovorom o poklonu, braći i meni (sada već njenim punoletnim unucima),ostavila po trećinu stana. To je i jedini dokument o našem vlasništvu. Na osnovu naših dobrih odnosa, a usled loše materijalne situacije, hteli bi smo i složili smo se da, nekretninu jedan brat prenese na sebe, a zatim nama ostalima vremenom isplati dug. Da li je potrebna ostavinska rasprava i nakon babine smrti s obzirom da je stan je već bio predmet prethodne ostavinske rasprave, a već postoji pomenuti ugovor. Šta je potrebno, (kakva vrsta ugovora među nama)i koji bi bio naš sledeći korak? Hvala

Poštovani,

Vi sa svojom braćom možete sklopiti ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice gde biste se složili da jedan od braće postane jedinstveni vlasnik cele nepokretnosti, a da će Vama ( možete u ugovoru i odrediti dinamiku plaćanja) isplatiti novčani ekvivalent za Vaš idealni deo. Takođe u ugovoru možete predvideti mogućnost da se taj brat uknjiži na osnovu ugovora kao jedini vlasnik bez vaše posebne saglasnosti.

 

Mladi Pro Bono

Office - PRO BONO

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office