Poštovani, molim za savet i odgovor u vezi ugovora o pozajmici novca. Naime, sklopio sam ugovor na papiru, napisao da pozajmljujem određenu sumu novca drugoj strani, naveo rok do kada treba vratiti dug, u dva primerka na običnom papiru sa mojim potpisom, potpisom dužnika i potpisom dva svedoka i napisanim brojevima ličnih karata svih prisutnih, i moj prijatelj je krišom snimio trenutak kada druga strana potpisuje mobilnim telefonom snimak za svaki slučaj. Molim vas pošto druga strana ne isplaćuje dug, da li ja imam dovoljno argumenata da tužim drugu stranu i dobijem spor i da li može putem ličnog dohotka dužnika da se naplati dug, skidanjem sa plate dela novca? Unapred hvala

Poštovani,

 

Vaša opcija je da drugu ugovornu stranu tužite zbog neispunjenja ugovornih obaveza. Izvršenje ovde nije opcija, jer ugovor koji ste sklopili po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ne predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje može da se napiše predlog za izvršenje.

Na osnovu ovoga što ste napisali, Vi apsolutno imate materijala da tužite i uspete u sporu. Pre svega, zato što imate potpisan ugovor.

Što se tiče Vašeg drugog pitanja vezanog za izvršenje, kada sud donese odluku koja postane izvršna i pravnosnažna, Vi možete u predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave da opredelite način izvršenja koji Vam odgovara, a jedan od njih je svakako i izvršenje na ličnom dohotku dužnika.

 

Mladi Pro Bono